Osteopathie en tandheelkunde

De relatie tussen craniale osteopathie en tandheelkunde kan niet genoeg benadrukt worden. Mond- en tandproblemen hebben een direct effect op de rest van het lichaam. Het gezicht bestaat uit verschillende botstukken. Sommige van deze botstukken zijn erg delicaat en zijn op een gecompliceerde manier met elkaar verbonden. Alle botstukken van het gezicht, zoals van de rest van de schedel, bewegen vrij ten opzichte van elkaar. Deze beweging is belangrijk om de afvoer van de sinussen te onderhouden en voor een vrije doorgankelijkheid van lucht door de neus. Een trauma aan het gezicht kan de normale beweeglijkheid tussen de botstukken beperken en kan een ver reikend effect hebben op de rest van het lichaam. Een van de meest voorkomende traumatische oorzaken is een tandheelkundige behandeling.

Vaak voorkomende oorzaken van spanningsvelden in het gezicht

Beugels en orthodontie

Een orthodontische behandeling heeft een dramatisch effect op het normale functioneren van het gezicht en kan gevolgen hebben op het hele lichaam. Enorme spanningen worden veroorzaakt in de botstukken van het gezicht als de tanden met kracht bewogen worden in hun schacht. Dit beperkt en verstoort de normale beweging van de gezichtsbotstukken.

Symptomen: Hoofdpijn, klikkende kaak, pijnlijke gewrichten, geïrriteerdheid, verminderde concentratie, nekklachten, verminderde immuniteit en verhoogde overgevoeligheid voor spanningen in het bewegingsapparaat.

Nadat de beugel is verwijderd

De spanningen verdwijnen niet altijd en zijn meestal jaren later nog te voelen bij volwassenen.

Osteopathische behandeling is sterk aanbevolen VOORDAT de beugel wordt aangebracht om de onderliggende spanningen zo veel mogelijk te beperken. TIJDENS de periode dat de beugel wordt gedragen, zullen tussentijdse behandelingen het lichaam helpen zich aan te passen, waardoor de gevolgen verminderen en het helpt de tanden sneller te gaan bewegen. NADAT de beugel verwijderd is, zal osteopathische behandeling nodig zijn om de lange termijngevolgen te verminderen.

Extractie van tanden

De krachten die gebruikt worden om tanden te trekken kunnen worden doorgegeven naar de gewrichtsvlakken van enkele botstukken in het gezicht. Dit kan de normale onderlinge beweeglijkheid van de botstukken verstoren.

Symptomen: Sinus- en oorklachten, hoofdpijn, nek- of lage rugpijn.

De eerste pijn en gevoeligheid na een extractie kan er toe leiden dat een zijde van de mond niet gebruikt kan worden voor het kauwen en daardoor ontstaat een ongelijke beet resulterend in meer spanning in het gezicht, hoofd en nek. Deze situatie blijft als er openingen tussen de tanden blijven bestaan, vooral als er meer dan een opening aanwezig is.

Kunstgebitten

Een kunstgebit houdt de botstukken van de bovenkaak strak vast en voorkomt of beperkt de natuurlijke beweging.

Symptomen: Hoofdpijn, sinus- en oorklachten, spanning rond oog.

Preventie: Kunstgebitten zouden's nachts verwijderd moeten worden om het gezicht de gelegenheid te geven om iedere dag weer enkele uren in beweging te komen.

Het kwijtraken van alle tanden leidt uiteindelijk tot botverlies van het gezicht. Het is belangrijk dat de juiste afstand tussen de boven- en onderkaak gehandhaafd blijft. Wanneer de hoogte van de tanden niet juist is, kan dit een verstoorde balans geven in de werking van de kaakspieren en een zekere mate van spanning in het gezicht en kaak. Kunstgebitten zouden regelmatig vervangen moeten worden omdat ze verslijten en omdat ze moeten worden opgebouwd om het botverlies op te vangen.

Geen kiezen meer

Soms hebben mensen hun kiezen laten trekken en alleen nog maar hun snijtanden overgelaten. Wanneer er geen kunstgebit gedragen wordt, zal al het bijten en kauwen door de voorste tanden gedaan worden. Dit geeft een enorme spanning op hoofd en nek. Het geeft bijna altijd een grote spanning in de nek wat hoofd- en nekpijn veroorzaakt.

Bruggen

Over het algemeen veroorzaken bruggen geen problemen met de beweeglijkheid van het gezicht. De uitzondering is een brug over de twee middelste bovenste voortanden. In deze situatie worden de botstukken van de bovenkaak vastgezet aan elkaar, wat een normale beweging van de botstukken tegengaat.

Symptomen: De spanning veroorzaakt door een vaste middenlijn brug zal alle zwakke gebieden in het lichaam doen verergeren. Bijna alle mogelijke symptomen komen voor, inclusief hoofdpijn, sinus- en oorklachten, nek- en rugklachten en zelfs knie- en voetklachten.

Klikkend kaakgewricht

Pijn en klikken in het kaakgewricht wordt vaak gezien. Er zijn veel oorzaken. Een ervan kan een dysbalans of spanning in het gezicht of tanden zijn en osteopathie kan soms helpen.

Tandenknarsen

Veel mensen tandenknarsen 's nachts of klemmen hun kaak wanneer ze zich concentreren of tijdens stressmomenten. Bij kinderen kan het knarsen een resultaat zijn van druk in het hoofd of gezicht wat overgebleven is tijdens de compressie van de geboorte.

Symptomen: Spanning, gevoeligheid in de spieren van het gezicht, hoofd en nek.

Hoe kan osteopathie helpen?

Het lijkt misschien na het lezen van dit artikel, dat elke vorm van gebitbehandeling voorkomen moet worden. Dit is zeker niet het geval en vele gebitbehandelingen worden vakkundig uitgevoerd met een minimum aan spanning in de beweeglijkheid van het gezicht. Echter, het is de bedoeling dat het belang gezien wordt tussen de spanningen in het gezicht veroorzaakt door gebitbehandelingen en de verschillende problemen welke de osteopaat ziet.

Veel van de bovenstaande problemen kunnen succesvol door een osteopaat behandeld worden. Als er een gebitprobleem is dat steeds erger wordt en spanning veroorzaakt, is het belangrijk dat dit behandeld wordt door een tandarts.

Osteopathische technieken welke gebruikt worden om spanningen in het gezicht te behandelen, zijn zeer zacht.