Baby 's en kinderen

Waarom met baby 's (en kinderen) naar een osteopaat gaan?

Het is een alom gedeelde opvatting dat kinderen en baby 's geen structurele stress en spanningen in hun lichaam kennen omdat ze zo jong en flexibel zijn. De praktijk wijst anders uit.

De geboorte van een baby is een van de meest stressvolle gebeurtenissen van zijn leven. De baby wordt onderworpen aan enorme krachten van de baarmoeder die de baby vooruit stuwt tegen de natuurlijke weerstand van het geboortekanaal. De baby moet wenden en draaien bij het uitpersen door het benige bekken, op haar korte maar bijzonder stimulerende en potentieel stressvolle reis naar de buitenwereld.

Het hoofd van de baby heeft de eigenschap zich te (ver)vormen en te veranderen als antwoord op de stress van een normale bevalling. De distorsies van het hoofd als gevolg van de bevalling verdwijnen later gewoonlijk op een zeer natuurlijke manier.

Er zijn echter een aantal redenen waarom de bevalling moeilijk kan verlopen en stressvol zijn zowel voor de moeder als de baby met als resultaat dat de baby niet in staat is de effecten van de geboorte volledig te overwinnen. Als de stress van de geboorte aanhoudt en niet wordt opgelost dan moet de baby zich tijdens haar/zijn groei zien aan te passen aan deze stress en strains. Deze laatsten zijn zogeheten bewegingsblokkades of verlies van beweeglijkheid ter hoogte van de diverse lichaamsstructuren. Deze kunnen bij uw baby of fysieke ongemakken veroorzaken waardoor hij of zij zich niet lekker voelt of zich ontwikkelen op een asymmetrische manier.

Als het lichaam van de baby getordeerd raakt of ernstig overspannen bij de geboorte, dan zal het lichaam ook op een getordeerde manier groeien en zal iedere structuur in het lichaam zich aan deze distorsies moeten aanpassen. De mate van distorsie staat in relatie tot de ernst van de oorspronkelijke strain. Bewijzen van deze distorsies vallen af te lezen aan de gezichten van mensen. Grondige studie van het gezicht zal heel vaak tekenen van asymmetrie vertonen. Asymmetrie kan ook worden opgemerkt in andere delen van het lichaam.

Onopgeloste stress ten tijde van de geboorte en de aanpassingen van het lichaam daaraan liggen aan de basis van vele problemen en aandoeningen zowel in de kindertijd als ver in de volwassen leeftijd.

Deze stress kan gewoonlijk erg snel na de bevalling behandeld worden, maar worden in progressieve mate moeilijker te behandelen naarmate ze langer bestaan.

Veel van de problemen welke osteopaten te zien krijgen bij hun patiënten, zowel bij kinderen als volwassenen hebben hun oorsprong in onopgeloste geboorte stress. De informatie die hieronder volgt is dan ook rond het geboorteproces gecentreerd en handelt over de effecten die dit kan hebben op baby 's en kinderen. Vele osteopaten zijn van mening dat baby 's zouden moeten worden nagezien vlak na hun geboorte.

Osteopathisch onderzoek en behandeling

Tijdens het eerste consult bij een osteopaat wordt een volledige anamnese (ziektegeschiedenis van de patiënt) afgenomen. Deze bevat informatie over de zwangerschap, de bevalling c.q. de weeën, het uitdrijven, doorgemaakte ziekten, ongelukken of andere opvallende gebeurtenissen in het leven van het kind.

De behandeling is vaak zo zachtjes dat het vaak lijkt dat de osteopaat niets doet dan slechts zijn handen plaatsen op het kind. In werkelijkheid wordt een groot arsenaal aan behandelingsbenaderingen en technieken gebruikt.

Een behandeling door een osteopaat zal normaal gesproken een periode van observerend voelen inhouden, een periode waarin de stress en strains in de baby of kind worden vastgesteld. Daaropvolgend zullen specifieke manipulatieve technieken worden uitgevoerd, soms zachtjes en vriendelijk, soms vrij stevig.

De gekozen benadering in behandeling wordt toegepast op de baby of kind daar waar nodig de reeds aanwezige genezende krachten van het lichaam het in staat stelt invloed te hebben op de bevrijding van stress.

Kinderen genieten in het algemeen van hun behandeling en vallen dan ook tijdens behandeling vaak in slaap. Als de compressie en stress in het lichaam echter extreem zijn kan het vrijmaken ongemakkelijk voor het kind zijn aangezien het kinderen meer geconcentreerd zijn op de gestreste gebieden. Dit is van tijdelijke aard en gaat snel over in ontspanning voor het kind.

Moet het kind stil liggen tijdens de behandeling?

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en actief en het is best veel gevraagd voor een kind onder de vijf jaar om tijdens een behandeling stil te liggen. Osteopaten zijn daardoor handig geworden in het behandelen van kinderen die beweeglijk zijn daarom moet de positie van het kind een flexibele keuze zijn.

Jonge baby 's kunnen bijvoorbeeld behandeld worden tijdens borstvoeding of flesvoeding wat het een stuk makkelijker maakt. Vanaf 6 maanden tot 4 jaar wordt iedere benadering die effectief is, gebruikt. Veel osteopaten gebruiken speeltjes, boekjes, en bandjes om naar te luisteren om kinderen tijdens een behandeling te amuseren. De meeste kinderen ouder dan vijf jaar kunnen stil liggen en luisteren naar verhaaltjes of een bandje.

Ouders en verzorgers moeten voorbereid zijn teneinde het kind te onderhouden tijdens de behandeling zodat de osteopaat zich kan concentreren op de behandeling.

Het kind voorbereiden op behandeling.

Kinderen zijn doorgaans zeer nieuwsgierig van aard wanneer het gaat om nieuwe belevingen, ook als het gaat om een eerste consultatie bij een osteopaat. De ouders of verzorgers kunnen bijdragen tot een succesvolle behandeling door de volgende adviezen in acht te nemen.

-- Het is verstandig voor de ouders en kind tijdig voor de behandeling te arriveren, zodat ze hun tijd kunnen nemen en zich rustig kunnen voorbereiden op wat komen gaat.

-- Kinderen moet worden verteld op voorhand wie ze gaan zien en waarom, en dat de osteopaat verschillende delen van hun lichaam zal gaan betasten en voelen. Sommige kinderen zien hier tegen op maar het is zeldzaam een kind tegen te komen die niet kan worden afgeleid zonder dat de behandeling kan worden voortgezet zonder dat ze daar erg in hebben.

-- Breng favoriete speeltjes, boeken, bandjes mee. Oudere kinderen stellen gewoonlijk nieuwe speeltjes en boeken erg op prijs, de jongere houden het liever bij het bekende.

Zijn er averechtse reacties?

Reacties op behandeling is per individu verschillend en kan dus variëren. Meestal voelen kinderen zich na hun behandeling goed en zijn ze rustig terwijl hun symptomen geleidelijk verdwijnen. Soms zijn ze erg moe omdat hun lichaamsenergie is aangewend voor het genezingsproces. Een enkele keer hebben kinderen een uitbarsting van energie naderhand als ze genieten van de bevrijding van hun spanningen en stress in hun lichaam. Een enkele keer kunnen ze zich niet op hun gemak voelen, dit is meestal het geval als het vrijmaken van de vastzittende compressie niet volledig is geweest. Het is niet altijd voor ze mogelijk alle stress in een keer kwijt te raken met name als de compressie vrij ernstig is. Deze reacties zijn slechts van voorbijgaande aard.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Dit kan variëren, maar voor een baby ligt het gemiddelde aantal tussen de een en de vier. Ook dit kan variëren al naar gelang de ernst van het probleem.

Wanneer behandelen?

Het beste moment behandeling bij baby 's te beginnen is een paar dagen vlak na de bevalling. Dit is de periode waarin het proces van ontplooiing normaal gesproken het meest actief is. Het is nooit te vroeg behandeling bij een baby te beginnen. De gevolgen van stress tijdens de geboorte kunnen het beste worden behandeld zo vroeg als mogelijk. Des te langer dat deze strains voortbestaan hoe langer dat het duurt voordat het lichaam deze los kan laten. Er kan echter veel bij deze patiëntjes worden gedaan, met name die jonger zijn dan vijf jaar.

Als osteopaten krijgen we vaak te maken met de gevolgen van vastzittende geboortecompressie in onze volwassen patiënten, derhalve is het nooit te laat om te behandelen.

De behandeling van baby 's vlak na geboorte is van het allergrootste belang bij het uitoefenen van preventieve geneeskunde en kan zowel moeder als baby laten herstellen van een de meest veeleisende ervaringen van hun leven.

Behandelen alle osteopaten kinderen?

De meeste osteopaten behandelen kinderen voor aan wervelkolom gerelateerde problemen, problemen als gewrichtsklachten waarbij de traditionele technieken worden gebruikt. In principe zijn alle osteopaten middels hun opleiding uitgerust om kinderen en baby 's te behandelen. Maar er zijn osteopaten opgeleid via gespecialiseerde opleidingen voor de osteopathische behandeling met kinderen.

Ook Paul Smolders is gespecialiseerd in osteopathie bij kinderen. Als u niet zeker bent of de osteopaat bij u in de regio kinderen en baby 's behandelt dan kan het nuttig zijn hem of haar daar eerst over te spreken voordat u een afspraak maakt en tevens te bespreken of hij of zij denkt uw kind te kunnen helpen.

Indicaties voor osteopatische behandeling van baby 's en kinderen.

Hieronder volgt een opsomming van indicaties welke geschikt zijn voor osteopatische behandeling. Deze is vanzelfsprekend niet volledig, maar is bedoeld om een indruk te geven van wat al zo in aanmerking kan komen voor osteopathische behandeling.

-- darmkrampjes of kolieken en acute buikpijn

-- buitensporig huilen bij pasgeborenen

-- buitensporig braken bij pasgeborenen

-- plagiocephalie (asymmetrisch vastzitten van schedelnaad, kroonnaad of lambdanaad) of scheefhoofd

-- voorkeurshouding of dwangstand van het hoofd

-- astma

-- eczeem en allergieën

-- keel-, neus- en oorproblemen zoals overmatige voorhoofdsholteontstekingen, verkoudheden, middenoorontstekingen, keel- en neusamandelontstekingen

-- gedrag- en leerproblemen zoals hyperactiviteit, dyslexie, dyspraxie

-- epilepsie, cerebrale verlamming

-- bedplassen

-- wervelkolomaandoeningen zoals scoliosis (scheve rug)

-- ontwikkeling van de tanden

-- vooraf, tijdens en na orthodontische behandeling